0172-820204

image image

Onze activiteiten en excursies

Naast alle praktische zaken organiseert de reisleiding leuke excursies en activiteiten die garant staan voor een super geslaagde vakantie. Heb je zin om mee te doen? Helemaal goed. Heb je geen zin? Geen probleem, want het is tenslotte jouw vakantie. Geen verplichtingen dus, behalve dat je het naar je zin hebt! Op de bestemmingspaginaís vind je alle informatie over de excursies en activiteiten, zoals ze afgelopen zomer zijn uitgevoerd. Ook de richtprijzen zijn hierbij vermeld. Door omstandigheden kunnen de nieuwe excursies, activiteiten en prijzen per bestemming iets afwijken van de beschreven programmaís. Alle ter plaatse te boeken excursies en activiteiten zijn onder voorbehoud en gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. De volgorde van de activiteiten wordt ter plaatse door de reisleiding bepaald en wordt o.a. beÔnvloed door logistieke invloeden, weersomstandigheden, lokale regels en de samenstelling van de groep. De deelname aan excursies en/of sportactiviteiten gebeurt altijd voor risico van de deelnemer(s), ook indien deze door Bas Travel wordt georganiseerd. Bas Travel noch de met haar samenwerkende partners kunnen enige verantwoordelijkheid aanvaarden, wanneer aan deze activiteiten wordt deelgenomen. Bas Travel bemiddelt alleen tussen een lokale aanbieder van activiteiten en excursies die ter plaatse of vooraf geboekt worden. Bas Travel aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade - die klant en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de opdracht en/of Activiteiten, tenzij er sprake is van opzet /schuld.