0172-820204

image image

STO Garant

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van de Richtlijn Pakketreizen (EU) 2015/2302. Hierdoor kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden.†

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Bas Travel gebruik van†STO Garant†voor alle pakketreizen. STO Garant is een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Het is een derdengeldenregeling die uw betaling waarborgt tot na afloop van uw boeking. Als reiziger betaalt u het boekingsbedrag niet aan Labyrinth, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiele Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden verwerkt alle betalingen voor STO Garant.†

N.B. Ook al†is het geen wettelijke verplichting,†kiest Bas Travel er voor om alle reizen onder STO†Garant†te laten vallen.†

† † † † † † †
De betalingsprocedure

Om deze garantie te kunnen realiseren maakt STO Garant gebruik van de derdengeldenregeling van Certo Escrow B.V. (Certo Escrow). Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Labyrinth maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een bij de Nederlandsche Bank geregistreerde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.†

Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

De dag na afloop van de boeking wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven van de derdengeldenrekening aan Bas Travel. Mocht Bas Travel voor het einde van uw boeking in een faillissement of surseance van betaling terechtkomen dan wordt uw boekingsbedrag vrijgegeven aan Stichting Take Over (STO). STO zal er dan, afhankelijk van de situatie, voor zorgen dat u uw boekingsbedrag terugkrijgt, uw boeking kunt vervolgen of naar het eindpunt van uw boeking kunt reizen.†

Hiermee heeft Bas Travel zich van bescherming bij insolventie voorzien bij STO Garant. Wanneer diensten door insolventie van Bas Travel niet worden verleend, kunnen reizigers contact opnemen met STO Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via info@sto-garant.nl of +31 (0)85 13 02 943.†

† † † † † † †

Procedure

U ontvangt vanuit uw reisorganisatie de benodigde informatie over het voldoen van de betaling voor uw boeking. Voor alle boekingen geldt dat het volledige
boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.† † † † †